De Diaconie

WerelddiaconaatDe Diaconie
De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen in knelsituaties, dichtbij en veraf.
In de nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de diaconale opdracht kort en bondig omschreven met de woorden: “De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid “. Uit deze omschrijving blijkt al dat diaconale taken niet zijn voorbehouden aan de diaconie. Ook de gemeente kan daar meer mee doen.
De komende jaren zullen we meer aandacht besteden aan de hulp dichtbij maar willen we  de projecten vanuit de gemeente niet vergeten, maar ondersteunen. Ook willen we meer en meer de gemeenteleden betrekken in ons werk. Transparant zijn.
Lees alle berichten over de Diakonie

Taken en activiteiten van de Diaconie:

 • Omzien naar anderen

  Misschien wel de belangrijkste taak van de diakenen is het omzien naar anderen. Het gaat hier om echte directe zaken. Mensen die hulp nodig hebben omdat ze zelf dingen niet kunnen doen. Een boodschapje doen, een bed plaatsen of wat hulp bij een verhuizing zijn zo enkele taken waar de diaken voor staat, vaak in samenwerking met het pastoraat.
  Ga terug

 • Assistentie bij het Avondmaal vieren

  Het ondersteunen van het vieren van het Heilig Avondmaal is een belangrijke taak van de diakenen. De bekers met wijn worden door de diakenen gegeven aan de deelnemers van het Avondmaal en voor diegenen die geen wijn willen drinken is er ook druivensap uit een kleine beker. Er wordt rekening gehouden met hen die slecht ter been zijn, zij worden in de dienst apart bezocht. In Parkwijk wordt ook regelmatig het Heilig Avondmaal gevierd
  Ga terug

 • Kerst en Paasaktie

  De diaconie bezoekt in de Kerst- en Paastijd gemeenteleden die in de tussenliggende periode een persoonlijk verlies hebben geleden. De namen worden door de voorgangers doorgegeven of door de diakenen zelf.
  Ga terug

 • Inzameling der gaven

  De diakenen zijn verantwoordelijk voor het toezien op en uitvoeren van de collectes. Voor alle collectes in de dienst. Bij de collecte wordt gebruik gemaakt van gemeenteleden die meehelpen. Het geld wordt direct na de dienst geteld waarna het overgedragen wordt aan het College van Kerkrentmeesters dat het op de juiste rekeningen stort.
  Ga terug

   

 • Postzegels en kaarten verzamelen

  De Diaconie vraagt de gemeenteleden om postzegels en kaarten te verzamelen en in de daarvoor bestaande kisten te deponeren. De opbrengsten worden voor verschillende diaconale doelen gebruikt door Kerk in Aktie.

  De kaarten en postzegels worden door familie de Boer uit Nieuwerbrug  overal vanuit N.Holland verzameld en op een beurs verkocht. Mevr. Boer ontvangt iedereen altijd met veel enthousiasme en veel interessante verhalen over het hele beurs gebeuren en wat er niet allemaal voor komt kijken voordat de postzegels en kaarten op een beurs belanden. De familie Boer en alle andere vrijwilligers verdienen een enorm compliment voor al het werk en de tomeloze inzet!

  Welke kaarten kan Kerk in Actie goed gebruiken?

  • Vooral oudere kaarten zijn welkom Alle prentkaarten met en zonder postzegel Dubbele (gevouwen) kaarten van Unicef, Anton Pieck, de KNRM, Revomos,    Marjolein Bastin, Anne Geddes en‘Voor het Kind’ (met hartje achterop) Geboortekaartjes, alle soorten en maten
  • Hoe kunt u de kaarten en postzegels het beste inleveren? Postzegels op de Kaarten of enveloppen laten zitten  Een kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. Afweken, tellen en sorteren is niet nodig.  Kaarten en postzegels wel graag los van elkaar verpakken U kunt uw postzegels en kaarten inleveren in de Hoeksteen en de Maartenskerk.
   Contactpersoon:
   Gert Jan van Dalen, email: gertjanvandalen@live.nl

  Ga terug

 • Digitale kerktelefoon bij gemeenteleden

  De Diaconie neemt de aansluitkosten voor de digitale kerktelefoon voor haar rekening. Voor gemeenteleden die geen computer of internet bezitten is een zogenaamd Lucas kastje een mogelijkheid.
  Ga terug

 • Liturgie bezorgd aan huis

  De diaconie zorgt voor bezorging van liturgieën van bijzondere diensten bij gemeenteleden met kerktelefoon thuis.
  Ga terug

 • Het Informeren van de gemeente

  Het is een taak van de diaconie om de gemeente te informeren en te helpen met haar diaconale taak.  Dit probereb wij onder andere door informatie te verstrekken over diaconale zaken en projecten in binnen- en buitenland.
  Ga terug

 • Het Interkerkelijk Sociale Fonds (ISF)

  Het ISF is een samenwerkingsorgaan van de Charitas van de R.K-parochie en de diaconieën van de Protestantse Gemeente en de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hillegom.Het ISF verleent geldelijke steun aan alle inwoners van Hillegom die in financiële problemen zijn gekomen, waarvoor via de overheid geen oplossing bestaat.
  Voor hulpverlening kan men terecht bij de veldwerkers van het ISF:
  ◦ mevr. H. van den Berg, tel. 520834
  ◦ mevr. L. Geljon, tel. 520318
  ◦ de heer J. van Steijn, tel. 515322
  Het ISF verzorgt in Hillegom de Voedselbank.
  Inlichtingen over de voedselbank:
  mevr. L. Geljon, tel 520318 en www.voedselbankhillegom.nl

  Ga terug

 • Derde wereldprojecten

  Er zijn een drietal Derde Wereld Projecten die bijzonder gesteund worden door leden van onze Protestantse Gemeente te Hillegom. We zullen u via de site op de hoogte houden van het wel en wee van deze projecten. Heeft u andere projecten die hier onder vallen of gaan vallen dan houden we ons aanbevolen.

  Kinoi Kenia Kinoi is een dorpje een dorpje ten zuidoosten van Nairobi<br />Het project waar Henk en Jopie van Lierop actief bij zijn betrokken richt zich op jongeren die na het voltooien van het basis- en voorgezet onderwijs niet de kans krijgen een vak te leren. Zij hebben weinig toekomstperspectieven. Met de bouw van twee lokalen, een toiletvoorziening en een kantoortje voor de leerkrachten zullen meer kinderen op de vakschool terecht kunnen. Ook de lokale bevolking heeft toegezegd actief bij te dragen aan de bouw van de Village Training School.

  Kippenproject Bangladesh Als het bekende Kippenproject begonnen, heeft dit project zich verder ontwikkeld en ook met visvijvers weet men gelden te generen, die ingezet worden voor de ontwikkeling van onderwijs en allerlei andere projecten in de regio. Cees Diepeveen heeft zich nog recent kunnen vergewissen van de vele activiteiten die worden ondernomen. Het is verbazend wat met relatief kleine bedragen tot stand gebracht wordt.

  http://www.mengedegna.nl

  Mukambi Zambia In het centrum van Zambia ligt het Kafue Nationaal Park, het grootste nationale park van Afrika. Midden in het Park ligt de Mukambi Safari Lodge. Het personeel van de lodge woont in een klein dorpje bij de lodge, waar tot voor kort nauwelijks voorzieningen waren. Er is nu een school met onderwijzers. Nu de school, waar Cees Both zich voor heeft ingezet gereed is, zal er vooral aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het onderwijs: meer kinderen en ook meer onderwijzers

  Lees alle berichten over de Derde Wereld

  Ga terug