“Christen en Heiden”, Dietrich Bonhoeffer

Christen en Heiden, Dietrich Bonhoeffer

Christen en Heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.

Dietrich Bonhoeffer, Juli 1944

Bonhoeffer schrijft in een van zijn vele brieven vanuit de cel:
Hier ligt het wezenlijke verschil van het christendom.
Religie verwijst mensen in hun nood naar Gods macht in de wereld, God als deus ex machina.
Maar de Bijbel verwijst de mens naar Gods onmacht en lijden.
Alleen de lijdende God kan helpen.