Bijbelse verkondiging

DSC03737 aIn de eredienst willen we de bijbelse God eren en ontmoeten door te zingen en muziek te maken, te bidden, te spreken en te luisteren naar zijn woord, en zijn zegen mee te krijgen.
Op bijzondere wijze willen wij Gods versterkende en liefdevolle wijze van met ons meegaan bevestigen in het Heilig Avondmaal.
Bij de bijbellezingen wordt meestal het “Oecumenisch Leesrooster” gevolgd.
In de eredienst ervaren we soms iets van Gods nabijheid en worden we bevestigd in ons vertrouwen op God.

In het kerkelijk jaar is er een scala van erediensten:

 • Veertigdagentijd en Pasen

  Dit is tijd ter herdenking van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus: een nieuw begin.
  De Veertigdagentijd begint op Aswoendag.

  De veertig dagen vóór Pasen is een tijd van inkeer en goede voornemens. Ieder beleeft deze tijd op z’n eigen manier. De een gaat vasten – wat minder van dit of niks van dat – en een ander neemt de tijd voor een gebed of gaat meedoen aan gespreksbijeenkomsten.
  Ook na Aswoensdag mag je starten met goede voornemens.

  De kindernevendienst doet mee met een eigen project.

  Op PalmPasen – de zondag voor Pasen, met Jezus’ intocht in Jeruzalem – maken de kinderen palmpasenstokken. Aan het einde van de eredienst lopen de kinderen met de palmpasenstokken een rondje door de kerk.

  De Drie Dagen van Pasen. In de Stille Week worden er diensten gehouden op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag.
  Op Witte donderdag worden onze handen symbolisch gewassen en zittend aan tafel vieren we het avondmaal verbonden met de Heer die intens dienstbaar was aan alle mensen.
  Goede Vrijdag, de dienst aan de avond van deze dag heeft het karakter van een wake bij het kruis.
  Aan de avond van de Stille Zaterdag vieren we de Paaswake – in navolging van Israël, begint de nieuwe dag op de avond van de vorige. Met de nieuwe dag en de opstanding komt het nieuwe licht binnen, met een nieuwe paaskaars. In verbondenheid met Hem vieren we avondmaal.

  Pasen, op Paasmorgen vieren we feestelijk dat ook wij opnieuw mogen beginnen.

  Lees alle berichten over de Veertigdagentijd en Pasen

  Ga terug

 • Advent en Kerst

  Adventstijd is een tijd ter voorbereiding op het kerstfeest waarbij we de geboorte van Jezus vieren. In deze donkere dagen, aan het begin van het nieuwe kerkelijke jaar, zien we uit naar de komst van het licht.
  De kindernevendienst doet mee met een eigen project.

  Een van de meest spectaculaire kerkelijke activiteiten is de ‘Herdertjestocht’ in ons dorp, onder auspicien van de Raad van Kerken. Vele honderden mensen, families met kinderen, trekken door de straten en kerken om de uitgebeelde taferelen van het kerstverhaal te zien en te horen.
  De Kerstnachtdienst op de vooravond van Kerst is vanouds een enorme trekker.
  De Kerstviering op Eerste Kerstdag is een Kerstfeest!

  Lees alle berichten over de Advent en Kerst

  Ga terug

 • De reguliere zondagochtend viering

  Iedere zondag is er om 10.00 uur in de Maartenskerk een eredienst. Dat begint meteen al bij de deur waar je welkom wordt geheten en soms een liturgieblaadje met tekst en liederen meekrijgt. Voor gasten ligt er een beperkt aantal Liedboeken klaar.

  Elke zondag wordt iedereen met klokgelui uitgenodigd om samen te komen en de kerkdienst bij te wonen.

  Lees alle berichten van Niet Geweest Op Zondag?

  Ga terug

 • Viering van het Heilig Avondmaal

                                                                                                             avondmaal

  De Avondmaals-viering betekent een vreugdevol vieren van de gemeenschap met God en met elkaar. Daarom wordt ook gesproken van Heilig Avondmaal. Op bijzondere wijze willen wij zo ons vertrouwen op Gods vergevende liefde bevestigen.
  Met de symboliek van het brood breken, delen en zegenen en het drinken van de wijn denken we aan Jezus’ liefde tot het einde toe, die een weg wijst naar God en naar onze opdracht om ons in te zetten voor onze naaste. Een bijzonder tafelgebed daarbij in ons liturgieboekje is: “Pelgrims onderweg”.
  In de Maartenskerk wordt twee keer per kwartaal het Heilig Avondmaal gevierd.

  Ga terug 

 • Bijzondere diensten in diverse soorten

  In verzorgingshuis Parkwijk worden maandelijks erediensten gehouden.

  De Commissie ‘Bijzondere diensten’ neemt een zestal bijzondere diensten voor haar rekening die qua inhoud en vormgeving anders zijn dan de normale zondagse viering.

  In het kerkelijke jaar zijn er andere bijzondere diensten, als eerste noemen we de grote feesten van Advent en Kerst, Veertigdagentijd en Pasen en Pinksteren.
  Markante dagen door het kerkelijk jaar heen zijn bijvoorbeeld: de Startzondag na de zomervacantie, de Oogstdienst na het binnenhalen van de oogst en de indrukwekkende Dodenherdenking aan het einde van het kerkelijk jaar.

  Kernmomenten in het leven geven aanleiding tot verdere bijzondere diensten met Doop- en Belijdenisdiensten en Rouw- en Trouwdiensten

  De Taizé-vieringen staan in een eigen PLUS vermeld.

  Lees alle berichten over de Bijzondere diensten]

  Ga terug

 • Taizé-vieringen

  Vijf keer per seizoen worden er op zondagavond Taizé-vieringen in de Maartenskerk  gehouden.
  Gezongen gebeden en momenten van stilte vormen een terugkerend onderdeel van deze diensten.
  Dit soort erediensten is afkomstig uit Taizé in Frankrijk waar, door Frère Roger, een gemeenschap is  gesticht die oecumenisch van oorsprong is. Duizenden jongeren uit de hele wereld nemen jaarlijks deel aan de gemeenschappelijke gebeden, maaltijden, bijbel-inleidingen en ontmoetingen. Een aantal van onze (jongere) gemeenteleden heeft Taizé bezocht.

  Voor de begeleiding van onze Taizé-vieringen is een muziekgroep opgericht die voornamelijk uit jongeren bestaat. Bespeel je een instrument of vind je zingen leuk, kom eens langs bij een Taizé-viering.

  Contactpersoon:
  JongerenMuziekgroep Mantra:
  Marcel den Dulk, email: dendulk.marcel@gmail.com,  tel.nr. 0252-532115
  (Zie ook Muziek in de eredienst).

  Contactpersoon:
  Diensten/Taizévieringen:
  Ineke den Dulk, email: inekedendulk@gmail.com, tel. 0252- 532115

  Lees alle berichten over Taizé

  Ga terug

 • Kindernevendienst voor kinderen van 4 - 12 jaar

  Iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst kindernevendienst, bestemd voor de kinderen van de basisschool. De kinderen gaan met hun ouders mee de kerkzaal in, zodat we gezamenlijk kunnen beginnen. Eén van de kinderen steekt dan de drie kaarsen en het licht in de lantaarn van de kindernevendienst aan met het licht van de Paaskaars. Voor de preek of voor de schriftlezingen gaan de kinderen met dit licht naar hun eigen ruimte.

  In de kindernevendienst wordt meestal hetzelfde bijbelverhaal/-gedeelte besproken waarover in de kerk gepreekt wordt. Na de vertelling wordt het verhaal op creatieve wijze uitgewerkt. Na de preek gaan de kinderen weer terug naar de kerkzaal, zodat we de kerkdienst weer gezamenlijk kunnen afsluiten.

  Op deze manier maken de kinderen wel een deel van de kerkdienst mee, maar hebben ze ook een eigen gedeelte en een eigen plek in de dienst.

  In de Kersttijd is er een Adventsproject. In de Veertigdagentijd voor Pasen doen we ook een eigen project.

  Contactpersonen:
  Arina Bouwmeester, email: arina.bouwmeester@hotmail.com  tel: 0252-376215
  Jessica Zonneveld, email: jessicazonneveld@msn.com  tel: 0252-702901

  Lees alle berichten van de Kindernevendienst

  Ga terug

 • Tienernevendienst voor jongeren vanaf 12 - ca. 16 jaar

  In de Jeugdkerk wordt er op een eigentijdse en jongeren-aansprekende manier geprobeerd onze jeugd vanaf 12 tot en met circa 16 jaar te betrekken bij de kerk; een hele uitdaging!

  De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden september t/m juli. We beginnen om 10.00 uur tot ca. 11.00 uur.
  We zouden het leuk vinden ook jou te ontmoeten bij onze JeugdKerk-bijeenkomsten.

  Contactpersoon:
  Gerda van Trigt

  Lees alle berichten over de Jeugdkerk]

  Ga terug

Ga terug naar Op zondag