BESLISSING OP HET BEZWAAR TEGEN DE SLUITING VAN DE HOEKSTEEN

Op 2 mei 2017 heeft de kerkenraad besloten de Hoeksteen te sluiten en alle activiteiten te concentreren in en om de Maartenskerk. Twee gemeenteleden hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen.

Op 23 oktober heeft dit College uitspraak gedaan. De bezwaren zijn ongegrond verklaard en het besluit van de kerkenraad kan in stand blijven.

Henk Geljon
Voorzitter kerkenraad