Beleidsplannen (2) “Omzien naar”, februari 2015

Beleidsplannen “Omzien naar”
In januari keken we rond in onze gemeente “op weg met beleidsplannen” en zagen uiteenlopende groepen gemeenteleden met enkele van hun vragen en mogelijkheden.
Eén van de grondproblemen daarbij is: hoe houden we contact met elkaar, de basis van het ‘omzien naar elkaar’, hoge prioriteit in het christendom.
We leven in een meer en meer individualistische samenleving, waar velen op eigen houtje naar eigen zin, naar eigen geluk en eigen voordeel zoeken.
Als kerk proberen we een tegengeluid te geven en dat ook handen en voeten te geven. De tijden veranderen, wij veranderen en daar moeten we tijdig in meespelen om de boot niet te missen.

visie ”Hoe gaat het ermee?”
Je moet elkaar tegenkomen om de eerste vraag te kunnen stellen: “Hoe gaat het ermee?”  Voor een deel van de gemeente, zo’n 150 gemeenteleden per week, is de kerk, de kerkgang en het koffie drinken daarna het centrum van hun geestelijk leven en het ontmoeten van elkaar.

De diverse uiteenlopende activiteiten en ‘jobs’ in de kerk brengen ook zo’n 200 gemeenteleden regelmatig bij elkaar, die zo ook naar elkaar omzien. Op de website is hiervan een aardig overzicht te krijgen. Nieuwe activiteiten geven nieuwe contacten.
Bij elkaar een mooi en effectief stuk onderling pastoraat.

Georganiseerd pastoraat
In Samen Kerk kan je iets opmaken over hoe het gaat in het georganiseerde pastoraat. Kwantitatieve gegevens – hoeveel bezoeken, aan welke doelgroepen, hoeveel tijd kost dat? – worden niet aan de gemeente verantwoord en of geëvolueerd. Bij diaconie en kerkrentmeesters wordt jaarlijks over de euro’s en het daarmee samenhangende werk met de gemeente gesproken; bij het georganiseerde pastoraat zou zo’n gesprek ook zinvol en stimulerend kunnen zijn.
Hoeveel bezoeken en wat voor soort bezoeken brengen predikant en pastor per week en per jaar? Volgens het ‘boekje’ besteedt een predikant gemiddeld 10 uur per week, 22% van z’n jaarlijkse werktijd, aan pastoraat.
Ook van ouderlingen en pastorale medewerkers weten we niet hoeveel bezoeken en tijd aan pastoraat worden gegeven.
En last but not least van de tientallen bezoek(st)ers, die vaak in alle stilte hun werk doen, weten we niet hoeveel bezoekjes aan hoeveel mensen ze brengen – bij deze een schouderklopje! –
Wie het allemaal echt weet, mag het zeggen.

Communicatiemiddelen
Naast de kerkgang en andere contacten wordt de onderlinge band ook onderhouden door “Samen Kerk”, de Website en Facebook.
Een groot deel van de communicatie van de middenmoot en ouderen in onze gemeente gaat tegenwoordig per email. Je kunt aannemen dat onder de 70 jaar bijna iedereen een computer heeft en minstens enigszins met internet en emails kan omgaan. Bij de senioren, boven de 70, is dat duidelijk minder, maar het blijft toenemen.
Jeugd en jongeren zitten meer op facebook en dergelijke media.

Verbetering en vernieuwing
1. Mogelijk kunnen we één emailadressen bestand van de (gehele?) gemeente maken, dat voor diverse doeleinden te gebruiken is – bij voorbeeld voor het opstarten van nieuwe activiteiten, het vragen van meningen, het aanreiken van spirituele inspiratiebronnen; het geven van kerkelijk nieuws.
Van 2 à 300 gemeenteleden is het emailadres al voor handen of gemakkelijk te vinden.
Achter deze vernieuwing zitten natuurlijk best nog een paar organisatorische probleempjes die ook opgelost moeten worden.

2. Wellicht zou met een attractieve digitale nieuwsbrief gestart kunnen worden waarop men zich kan ‘abonneren’, om zo veel meer emailadressen te verkrijgen.

3. Het valt te overwegen om één duidelijk en herkenbaar pastoraal meldpunt in te stellen dat per email en per telefoon bereikbaar is. Vaak is het niet duidelijk of in bepaalde situaties het georganiseerde pastoraat al is ingeschakeld.
In acute gevallen kan de predikant of de pastor altijd direct benaderd worden.

4. Zou het geen tijd worden om weer een gemeente-enquete te houden waarbij gevraagd wordt wie bezoekjes wil brengen aan andere gemeenteleden, wie bezoek wil ontvangen van een gemeentelid; Heeft u een computer? Gebruikt u internet?
Kijkt u wel eens op de kerkelijke website; bijvoorbeeld naar “Niet geweest op Zondag”? Wat vindt u van de fotoreportages? Luistert u wel eens naar “Kerkdienstgemist”? Soms / vaak / wel eens / regelmatig.
Gebruikt u email? Wat is uw emailadres? Mogen wij u van tijd tot tijd een digitale nieuwsbrief sturen? Kijkt u wel af en toe – of vaak – naar “Kerk-TV” van Lijbrandt?

Het zal ons benieuwen of dat dit seizoen nog op de rails kan komen.
Wie geeft het een volgend duwtje?!
Met vriendelijke groet,
Wil en Bob Caron

Wex3