Begrotingen Kerk en Diaconie

Vanwege de beperkingen rond het corona-virus is het niet mogelijk de begrotingen zoals gebruikelijk in een gemeentevergadering te presenteren. Hier treft u de verkorte begrotingen aan. Als u vragen hebt of de volledige versie wilt ontvangen, neem dan contact op met de diaconie of het college van kerkrentmeesters via de adressen die in SamenKerk vermeld staan.

Aanbieding begroting 2021 Protestantse Gemeente Hillegom

Begroting 2021 Kerk verkorte versie

Begroting 2021 Diaconie verkorte versie