Liturgie voor de Oecumenische Gebedsviering van 7 Augustus 10:00 in Bloemswaard

Voorgangers: Pastor Marie van Rooden & Pastor Wilna Wierenga
Ouderling van dienst: Jaap Bruijn
Organist: Theo van der Poel
Mmv. Bloemswaardkoor

Liederen:
Lied “Als gij naar de woorden luistert” (koor)
Lied “Vernieuw Gij mij o Eeuwig Licht (437LB)”
Lied “Wordt stil mijn ziel” (koor)
Lied “Neem mijn leven laat het Heer” vers 1,2,3 en 10 (473 LB)
Lied “Beveel gerust uw wegen” vers 1 , 2 en 7 (427 LB)
Lied “Neem mij aan zoals ik ben” (koor)
Lied “Zegenbede” (GVL 344)
Slotlied “U zij de Glorie” (GVL 532)

Eerste lezing: Wijsheid 18:6-9
Tweede lezing: Lucas 12: 32 – 40
Gedicht: Lied van Micha

Na de dienst: napraten en koffiedrinken.

In de kerkzaal van Bloemswaard is de volgende viering van RK kerk op zondag 21augustus a.s. om 10 uur met Pastoor de Water. Voor de PG Hillegom is dit op zondag 11 september a.s. om 10 uur met Ds. Wim Zaagsma en viering van het Heilig Avondmaal.