Nieuw e-mailadres website, april 2016

website@pghillegom.nl

Nieuw e-mailadres website: website@pghillegom.nl

Naast Samen Kerk en, sinds kort, Facebook, heeft de kerk als communicatiemiddel al een jaar of tien een eigen website: www.pghillegom.nl. Alle drie deze communicatiemiddelen hebben hun eigen voordelen. Het is dan ook belangrijk dat ze naast elkaar bestaan. Het is daarbij cruciaal dat de redacties van informatie worden voorzien. Om plaatsing van kopij op de website te vereenvoudigen, heeft de websiteredactie sinds kort haar eigen e-mailadres: website@pghillegom.nl. U kunt uw kopij voor de website via dit e-mailadres inleveren, één van de websiteredacteuren zorgt er dan voor dat het wordt geplaatst.

Voorbeelden van informatie waarvoor de website zeer geschikt is:

  •  Informatie over activiteiten. De website heeft een uitgebreide agenda waarin activiteiten vroegtijdig aangekondigd kunnen worden.
    Ook kan extra informatie worden toegevoegd.
  • Informatie over commissies.
  • Kopij die te laat (of te vroeg) is voor Samen Kerk.
  • Uitgebreide achtergrondartikelen.
  • Fotoreportages van (speciale) evenementen.
  • Gegevens over de liturgie van komende zondag, de zondagse mededelingen inclusief aanvullende informatie en na afloop van de dienst de preek.

De websitecommissie:
Bob Caron, Gert-Jan van Dalen, Nico Rade,
Harke Ploegstra, Hans de Jong,
Freek en Franka Baalbergen