Word een ‘zorgzame kerk’ !

Uit PKN Nieuwsbrief Zuid-Holland april 2016

Diaconaat weer naar buiten toe gericht !  Word een ‘zorgzame kerk’ !
Begin vorig eeuw stond de kerk en het diaconaat nog midden in de maatschappij.
In weeshuizen, diaconessenhuizen, armoedezorg was de diaconie aanwezig.
Na de tweede wereldoorlog veranderde dit. Er kwam een beweging van de overheid onder leiding van Willem Drees naar de verzorgingsstaat toe.
De Bijstandswet kwam, zoals ook andere vangnetten. De diaconie was niet meer nodig in de maatschappij, de overheid nam alles over.
De diaconie trok zich terug en richtte zich op de eigen gemeente.

Deze eeuw zie je een andere beweging van de overheid.
De overheid trekt zich terug en heeft een transitie ingezet van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.
Opnieuw komt het appѐl op onze kerken. Hoe kunnen wij zorgdragen voor de kwetsbare mensen, die door deze beweging buiten de regelingen en zorg (gaan) vallen.
Aan onze kerken de vraag: wat is er nodig in onze woonplaats en wat kunnen en willen wij als kerk of als diaconie op kerkeigen en tijdeigen manier oppakken?

Het is in feite een herijking van de rol van de kerken, er zullen nieuwe stappen gezet moeten worden.
In overleg met zorgorganisaties is het concept ‘Zorgzame kerk’ ontwikkeld.
Zorgzame kerk is een geheel nieuw concept voor de kerken, ontwikkeld als reactie op de enorme transitie die op het moment plaatsvindt, van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Een aantal kerken is al bezig met deze verandering in denken en doen.
Wilt u zich als gemeente hierin ook oriënteren?
Vraag dan de instapcursus zorgzame kerk aan.
Of meld u aan bij kerk in actie: w.meijnhardt@kerkinactie.nl

Uit PKN Nieuwsbrief Zuid-Holland april 2016