12 september “BBB” Bijbelgespreksgroep

Bijbelgespreksgroep

Maandag 20 juni waren we weer met zijn allen bij elkaar. Na het welkom van Wim opent Tineke met het lezen van het gedichtje “Bellenblaas” uit ons Liedboek.
Hierna behandelen wij het hoofdstuk dat gaat over de traditie die inspiratie is voor vandaag. Dat we meer kunnen doen dan het gewone. Dat we radicaal moeten zijn, uit één stuk. Eén van ons vraagt zich af wat we bedoelen met radicaal. Het lijkt of Jezus zich afzet tegen bepaalde levenswijzen van groepen, de Farizeeën en de Schriftgeleerden, die in zijn tijd leefden. Maar Hij zegt alleen: het is niet genoeg, we moeten meer dan het gewone doen. Jezus geeft daar zelf voorbeelden van, door zieken te genezen. Ook moeten we niet te star zijn en onszelf allerlei wetjes opleggen.

Maar het houden van leefregels van God, blijft voor de Joden en de Christenen van doorslaggevende betekenis. Jezus zelf zegt dat Hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Hij legt, door er soepel mee om te gaan, de volle betekenis ervan weer bloot, zodat we zien hoe we ernaar kunnen leven. We moeten leven vanuit ons hart. We praten nog over “gij zult niet doden”. Soms moet dat wel, vindt één van ons. Maar in de oorspronkelijke tekst staat, gij zult niet doodslaan. Dat is toch wel wat anders.
Het niks mogen op zondag, dat van vroeger, heeft niks met geloof te maken. Het waren onze eigen gemaakte normen.
Wat we ons afvragen is, of we herkenbaar zijn als Christen. Dat is toch wel één van onze opdrachten om ons te onderscheiden. Hierna worden er allerlei activiteiten die wij als kerk organiseren, opgenoemd. Er wordt door Leen een prachtig voorbeeld gegeven over burencontact, met een buitenlands gezin.
Onze levenshouding is van groot belang en dat is openheid en nieuwsgierigheid naar het leven van anderen. Anderen tot hun recht laten komen, doordat we geïnspireerd zijn door het Woord, en elkaar.
Wout sluit de bijeenkomst met een mooi gedicht.

De volgende keer dat we bij elkaar komen is maandag 12 september om 10.00 uur in de Hoeksteen.
Heeft u ook belangstelling, belt of mailt u dan naar
Jacqueline Maas, telefoon 529468
Jacqueline.Maas@snelnet.net.
Dan kunt u ook de informatie ontvangen waarover we in gesprek gaan. 

Bellenblaas
Ik was buiten op straat
Met mijn bellenblaas
Ik blies bellen
Ze kwamen tevoorschijn
Zweefden omhoog
Ze glansden in ‘t zonlicht
En dansten vooruit
Ik keek ze na
En even dacht ik
Als God bestaat
En bellen blaast
Ben ik zo’n bel
God, dank u wel!