1 Januari 2017 Nieuwjaarsdag 10:30 uur de Hoeksteen

1 Januari 2017 Nieuwjaarsdag 10:30 uur de Hoeksteen
unnamed-04 unnamed-01 unnamed-03

Voorganger: Ds. W.J. Zaagsma
 Ouderling van dienst: Wout Klomp
Organist: Marcel den Dulk
Kaarsen aangestoken door: Judi Bruijn
Bloemengroet naar:
 Franka & Freek Baalbergen en kerstkindje “Chris”

Liederen:
Lied: 290 kaarsenlied
Lied: 105: 1, 2 en 3
Lied: 513 Nieuwjaarslied
Lied: 209
Lied: 467
Lied: 512: 1, 2
Lied: 489
Lied: 425

Eerste lezing: Numeri 6:22-27
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’

Tweede lezing: Lukas 2:21
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Thema van de preek: What ‘s in a name?! 
De gehele preek: staat hier de-hoeksteen-1-januari-2017

Collecten: Kerk en Diaconie
Bijzonderheden: Gelukkig 2017 toegewenst
Mededelingen:
Vrijdag 6 januari Startbijeenkomst Jeugdwerk
Na de dienst: napraten en koffiedrinken.