Welkom bij PG Hillegom

Briljant in de Bollenstreek

Actueel

Zondag 10 november 2019

Zondag 10 november 2019, 10.00 uur Maartenskerk, Jong&Oud-dienst, Overstapdienst Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: Lied…

Oecumenische Dankdagviering

Na de mooie en goed bezochte Biddagviering dit voorjaar organiseren de Raad van Kerken / Hillegomse Bronnen op Dankdag –…

Categorieën


Lees alle berichten

Op onze website treft u een afspiegeling aan van de activiteiten in onze gemeente, in woord en daad. Kom kijken en doe mee, welkom.

Heeft u behoefte aan uitleg over onze website? Klik hier voor een korte uitleg van deze website.
A
anleveren kopij voor deze website via:  Website@PGHillegom.nl