Welkom bij PG Hillegom

Briljant in de Bollenstreek

Actueel

Uitvaartdienst

Op 10 juli 2019 is overleden, in de leeftijd van 83 jaar, Annie Beukers - Gräper weduwe van Wim Beukers…

Zondag 14 juli 2019

Zondag 14 juli 2019, 10.00 uur Maartenskerk, Jong&Oud-dienst, viering Heilig Avondmaal Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen Aansteken van de kaarsen en…

Zingend kennismaken!

Zingend kennismaken! Donderdag 11 juli 2019 20:00 - 21:30 in Open Hof Kennen we elkaar? Als samenwerkende kerken van Hillegom…

Zondag 7 juli 2019

Voorbereiding Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied (de gemeente gaat staan)…

Categorieën


Lees alle berichten

Op onze website treft u een afspiegeling aan van de activiteiten in onze gemeente, in woord en daad. Kom kijken en doe mee, welkom.

Heeft u behoefte aan uitleg over onze website? Klik hier voor een korte uitleg van deze website.
A
anleveren kopij voor deze website via:  Website@PGHillegom.nl