Welkom bij PG Hillegom

Briljant in de Bollenstreek

Actueel

PARKWIJK-DIENSTEN

PARKWIJKDIENSTEN Op 7 januari j.l. zijn we in Woonzorg centrum Parkwijk het jaar begonnen met een Oecumenische dienst. Ondanks de…

Eredienst 14 januari

Voorganger: ds. W. Zaagsma Zondag 14 januari 2018, 10.00 uur Maartenskerk, Jong&Oud-dienst Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen Aansteken van de kaarsen…

Eredienst 7 januari 2018 10.00 uur Maartenskerk

Voorganger:  Mw. D.A. Rietveld uit Berkel en Rodenrijs Orgelspel Welkomstwoord, mededelingen, aansteken van de kaarsen, aankondiging Psalm Kaarsenlied: Lied 290:Licht…

Categorieën


Lees alle berichten

Op onze website treft u een afspiegeling aan van de activiteiten in onze gemeente, in woord en daad. Kom kijken en doe mee, welkom.

Heeft u behoefte aan uitleg over onze website? Klik hier voor een korte uitleg van deze website.
A
anleveren kopij voor deze website via:  Website@PGHillegom.nl