Welkom bij PG Hillegom

Briljant in de Bollenstreek

Actueel

De voedselbank, april 2014

Voedselbank Mede namens alle ontvangers van voedselpakketten een zeer hartelijke dank! We hebben weer heel veel van u mogen ontvangen,…

April: Opvolging Maurits de Ridder.

In het vorige kerkblad is het besluit van de kerkenraad gepubliceerd om, in verband met het aanstaand vertrek van Maurits…

Categorieën


Lees alle berichten

Op onze website treft u een afspiegeling aan van de activiteiten in onze gemeente, in woord en daad. Kom kijken en doe mee, welkom.